Trang chủ Giới thiệu Học sinh Giáo viên Thiết bị Thư viện Thi đua Tài nguyên Trang vàng Hệ thống
 
THÔNG TIN CÁC TRƯỜNG
Huyện :
THCS Kinh Môn - Kinh Môn - 30292503
Phiên bản: TMT-QLNT: 01.05.2016
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
STTMã trườngTên trườngMã huyệnWebsite
130292901TT GDTX huyện292
230292501THCS Long Xuyên292 http://km-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn
330292502THCS Hiệp An292 http://km-thcshiepan.haiduong.edu.vn
430292503THCS Kinh Môn292 http://km-thcskinhmon.haiduong.edu.vn
530292504THCS Thái Thịnh292 http://km-thcsthaithinh.haiduong.edu.vn
630292505THCS Hiến Thành292 http://km-thcshienthanh.haiduong.edu.vn
730292506THCS Minh Hoà292 http://km-thcsminhhoa.haiduong.edu.vn
830292507THCS Lạc Long292 http://km-thcslaclong.haiduong.edu.vn
930292508THCS Thăng Long292 http://km-thcsthanglong.haiduong.edu.vn
1030292509THCS Quang Trung292 http://km-thcsquangtrung.haiduong.edu.vn
1130292510THCS Phúc Thành292 http://km-thcsphucthanh.haiduong.edu.vn
1230292511THCS Hiệp Hoà292 http://km-thcshiephoa.haiduong.edu.vn
1330292512THCS Thượng Quận292 http://km-thcsthuongquan.haiduong.edu.vn
1430292513THCS An Phụ292 http://km-thcsanphu.haiduong.edu.vn
1530292514THCS Hiệp Sơn292 http://km-thcshiepson.haiduong.edu.vn
1630292515THCS An Sinh292 http://km-thcsansinh.haiduong.edu.vn
1730292516THCS Phạm Mệnh292 http://km-thcsphammenh.haiduong.edu.vn
1830292517THCS Thái Sơn292 http://km-thcsthaison.haiduong.edu.vn
1930292518THCS Thất Hùng292 http://km-thcsthathung.haiduong.edu.vn
2030292519THCS Bạch Đằng292 http://km-thcsbachdang.haiduong.edu.vn
2130292520THCS Lê Ninh292 http://km-thcsleninh.haiduong.edu.vn
2230292521THCS Minh Tân292 http://km-thcsminhtan.haiduong.edu.vn
2330292522THCS Tử Lạc292 http://km-thcstulac.haiduong.edu.vn
2430292523THCS Phú Thứ292 http://km-thcsphuthu.haiduong.edu.vn
2530292524THCS Tân Dân292 http://km-thcstandan.haiduong.edu.vn
2630292525THCS Duy Tân292 http://km-thcsduytan.haiduong.edu.vn
2730292526THCS Hoành Sơn292 http://km-thcshoanhson.haiduong.edu.vn
2830292527THCS Phạm Sư Mạnh292 http://km-thcsphamsumanh.haiduong.edu.vn
2930292401Tiểu học Long Xuyên292 http://km-thlongxuyen.haiduong.edu.vn
3030292402Tiểu học Hiệp An292 http://km-thhiepan.haiduong.edu.vn
3130292403Tiểu học Kinh Môn292 http://km-thkinhmon.haiduong.edu.vn
3230292404Tiểu học Thái Thịnh292 http://km-ththaithinh.haiduong.edu.vn
3330292405Tiểu học Hiến Thành292 http://km-thhienthanh.haiduong.edu.vn
3430292406Tiểu học Minh Hoà292 http://km-thminhhoa.haiduong.edu.vn
3530292407Tiểu học Lạc Long292 http://km-thlaclong.haiduong.edu.vn
3630292408Tiểu học Thăng Long292 http://km-ththanglong.haiduong.edu.vn
3730292409Tiểu học Quang Trung292 http://km-thquangtrung.haiduong.edu.vn
3830292410Tiểu học Phúc Thành292 http://km-thphucthanh.haiduong.edu.vn
3930292411Tiểu học Hiệp Hoà292 http://km-thhiephoa.haiduong.edu.vn
4030292412Tiểu học Thượng Quận292 http://km-ththuongquan.haiduong.edu.vn
4130292413Tiểu học Huề Trì292 http://km-thhuetri.haiduong.edu.vn
4230292414Tiểu học Tân An292 http://km-thtanan.haiduong.edu.vn
4330292415Tiểu học Hiệp Sơn292 http://km-thhiepson.haiduong.edu.vn
4430292416Tiểu học An Sinh292 http://km-thansinh.haiduong.edu.vn
4530292417Tiểu học Phạm Mệnh292 http://km-thphammenh.haiduong.edu.vn
4630292418Tiểu học Thái Sơn292 http://km-ththaison.haiduong.edu.vn
4730292419Tiểu học Thất Hùng292 http://km-ththathung.haiduong.edu.vn
4830292420Tiểu học Bạch Đằng292 http://km-thbachdang.haiduong.edu.vn
4930292421Tiểu học Lê Ninh292 http://km-thleninh.haiduong.edu.vn
5030292422Tiểu học Minh Tân292 http://km-thminhtan.haiduong.edu.vn
5130292423Tiểu học Tử Lạc292 http://km-thtulac.haiduong.edu.vn
5230292424Tiểu học Phú Thứ292 http://km-thphuthu.haiduong.edu.vn
5330292425Tiểu học Tân Dân292 http://km-thtandan.haiduong.edu.vn
5430292426Tiểu học Duy Tân292 http://km-thduytan.haiduong.edu.vn
5530292427Tiểu học Hoành Sơn292 http://km-thhoanhson.haiduong.edu.vn
5630292301Mầm non Long Xuyên292
5730292302Mầm non Hiệp An292
5830292303Mầm non Kinh Môn292
5930292304Mầm non Thái Thịnh292
6030292305Mầm non Hiến Thành292
6130292306Mầm non Minh Hoà292
6230292307Mầm non Lạc Long292
6330292308Mầm non Thăng Long292
6430292309Mầm non Quang Trung292
6530292310Mầm non Phúc Thành292
6630292311Mầm non Hiệp Hoà292
6730292312Mầm non Thượng Quận292
6830292313Mầm non An Phụ292
6930292314Mầm non Hiệp Sơn292
7030292315Mầm non An Sinh292
7130292316Mầm non Phạm Mệnh292
7230292317Mầm non Thái Sơn292
7330292318Mầm non Thất Hùng292
7430292319Mầm non Bạch Đằng292
7530292320Mầm non Lê Ninh292
7630292321Mầm non Minh Tân292
7730292322Mầm non Phú Thứ292
7830292323Mầm non Tân Dân292
7930292324Mầm non Duy Tân292
8030292325Mầm non Hoành Sơn292
8130292326Mầm non Minh Tân 1292
8230292327Mầm non Hoa Sen292
 
Bản quyền thuộc về trường Trung học cơ sở TT Kinh Môn
Địa chỉ: Phố Cộng Hòa - TT Kinh Môn - Kinh Môn - Hải Dương - Điện thoại 03203829433 - Email:thcsthitrankinhmon@gmail.com
Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Bích Ngọc