Trang chủ Giới thiệu Học sinh Giáo viên Thiết bị Thư viện Thi đua Tài nguyên Trang vàng Hệ thống
 
THÔNG TIN CÁC TRƯỜNG
Huyện :
THCS Kinh Môn - Kinh Môn - 30292503
Phiên bản: TMT-QLNT: 2.9-15042014
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trần Minh Thái

Lập trình phần mềm
Điện thoại: 0969.020.969
tranminhthai@vuhuu.edu.vn
Nguyễn Mạnh Cường

Phụ trách máy chủ
Điện thoại: 0983.328.746
cuongstchd@gmail.com
Nguyễn Văn Khánh

Hỗ trợ cấp THCS
Điện thoại: 0982.076.086
nguyenvankhanh79@gmail.com
Lê Viết Thái

Hỗ trợ cấp Tiểu học
Điện thoại: 0915.526.850
lethaithanhha@gmail.com
 
STTMã trườngTên trườngMã huyệnWebsite
130000717THPT Nhị Chiểu292 http://thptnhichieu.haiduong.edu.vn
230000718THPT Kinh Môn292 http://thptkinhmon.haiduong.edu.vn
330000719THPT Phúc Thành292 http://thptphucthanh.haiduong.edu.vn
430000742THPT Kinh Môn II292 http://thptkinhmon2.haiduong.edu.vn
530000745THPT Quang Thành292 http://thptquangthanh.haiduong.edu.vn
630292901TT GDTX huyện292
730292501THCS Long Xuyên292 http://km-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn
830292502THCS Hiệp An292 http://km-thcshiepan.haiduong.edu.vn
930292503THCS Kinh Môn292 http://km-thcskinhmon.haiduong.edu.vn
1030292504THCS Thái Thịnh292 http://km-thcsthaithinh.haiduong.edu.vn
1130292505THCS Hiến Thành292 http://km-thcshienthanh.haiduong.edu.vn
1230292506THCS Minh Hoà292 http://km-thcsminhhoa.haiduong.edu.vn
1330292507THCS Lạc Long292 http://km-thcslaclong.haiduong.edu.vn
1430292508THCS Thăng Long292 http://km-thcsthanglong.haiduong.edu.vn
1530292509THCS Quang Trung292 http://km-thcsquangtrung.haiduong.edu.vn
1630292510THCS Phúc Thành292 http://km-thcsphucthanh.haiduong.edu.vn
1730292511THCS Hiệp Hoà292 http://km-thcshiephoa.haiduong.edu.vn
1830292512THCS Thượng Quận292 http://km-thcsthuongquan.haiduong.edu.vn
1930292513THCS An Phụ292 http://km-thcsanphu.haiduong.edu.vn
2030292514THCS Hiệp Sơn292 http://km-thcshiepson.haiduong.edu.vn
2130292515THCS An Sinh292 http://km-thcsansinh.haiduong.edu.vn
2230292516THCS Phạm Mệnh292 http://km-thcsphammenh.haiduong.edu.vn
2330292517THCS Thái Sơn292 http://km-thcsthaison.haiduong.edu.vn
2430292518THCS Thất Hùng292 http://km-thcsthathung.haiduong.edu.vn
2530292519THCS Bạch Đằng292 http://km-thcsbachdang.haiduong.edu.vn
2630292520THCS Lê Ninh292 http://km-thcsleninh.haiduong.edu.vn
2730292521THCS Minh Tân292 http://km-thcsminhtan.haiduong.edu.vn
2830292522THCS Tử Lạc292 http://km-thcstulac.haiduong.edu.vn
2930292523THCS Phú Thứ292 http://km-thcsphuthu.haiduong.edu.vn
3030292524THCS Tân Dân292 http://km-thcstandan.haiduong.edu.vn
3130292525THCS Duy Tân292 http://km-thcsduytan.haiduong.edu.vn
3230292526THCS Hoành Sơn292 http://km-thcshoanhson.haiduong.edu.vn
3330292527THCS Phạm Sư Mạnh292 http://km-thcsphamsumanh.haiduong.edu.vn
3430292401Tiểu học Long Xuyên292 http://km-thlongxuyen.haiduong.edu.vn
3530292402Tiểu học Hiệp An292 http://km-thhiepan.haiduong.edu.vn
3630292403Tiểu học Kinh Môn292 http://km-thkinhmon.haiduong.edu.vn
3730292404Tiểu học Thái Thịnh292 http://km-ththaithinh.haiduong.edu.vn
3830292405Tiểu học Hiến Thành292 http://km-thhienthanh.haiduong.edu.vn
3930292406Tiểu học Minh Hoà292 http://km-thminhhoa.haiduong.edu.vn
4030292407Tiểu học Lạc Long292 http://km-thlaclong.haiduong.edu.vn
4130292408Tiểu học Thăng Long292 http://km-ththanglong.haiduong.edu.vn
4230292409Tiểu học Quang Trung292 http://km-thquangtrung.haiduong.edu.vn
4330292410Tiểu học Phúc Thành292 http://km-thphucthanh.haiduong.edu.vn
4430292411Tiểu học Hiệp Hoà292 http://km-thhiephoa.haiduong.edu.vn
4530292412Tiểu học Thượng Quận292 http://km-ththuongquan.haiduong.edu.vn
4630292413Tiểu học Huề Trì292 http://km-thhuetri.haiduong.edu.vn
4730292414Tiểu học Tân An292 http://km-thtanan.haiduong.edu.vn
4830292415Tiểu học Hiệp Sơn292 http://km-thhiepson.haiduong.edu.vn
4930292416Tiểu học An Sinh292 http://km-thansinh.haiduong.edu.vn
5030292417Tiểu học Phạm Mệnh292 http://km-thphammenh.haiduong.edu.vn
5130292418Tiểu học Thái Sơn292 http://km-ththaison.haiduong.edu.vn
5230292419Tiểu học Thất Hùng292 http://km-ththathung.haiduong.edu.vn
5330292420Tiểu học Bạch Đằng292 http://km-thbachdang.haiduong.edu.vn
5430292421Tiểu học Lê Ninh292 http://km-thleninh.haiduong.edu.vn
5530292422Tiểu học Minh Tân292 http://km-thminhtan.haiduong.edu.vn
5630292423Tiểu học Tử Lạc292 http://km-thtulac.haiduong.edu.vn
5730292424Tiểu học Phú Thứ292 http://km-thphuthu.haiduong.edu.vn
5830292425Tiểu học Tân Dân292 http://km-thtandan.haiduong.edu.vn
5930292426Tiểu học Duy Tân292 http://km-thduytan.haiduong.edu.vn
6030292427Tiểu học Hoành Sơn292 http://km-thhoanhson.haiduong.edu.vn
6130292301Mầm non Long Xuyên292
6230292302Mầm non Hiệp An292
6330292303Mầm non Kinh Môn292
6430292304Mầm non Thái Thịnh292
6530292305Mầm non Hiến Thành292
6630292306Mầm non Minh Hoà292
6730292307Mầm non Lạc Long292
6830292308Mầm non Thăng Long292
6930292309Mầm non Quang Trung292
7030292310Mầm non Phúc Thành292
7130292311Mầm non Hiệp Hoà292
7230292312Mầm non Thượng Quận292
7330292313Mầm non An Phụ292
7430292314Mầm non Hiệp Sơn292
7530292315Mầm non An Sinh292
7630292316Mầm non Phạm Mệnh292
7730292317Mầm non Thái Sơn292
7830292318Mầm non Thất Hùng292
7930292319Mầm non Bạch Đằng292
8030292320Mầm non Lê Ninh292
8130292321Mầm non Minh Tân292
8230292322Mầm non Phú Thứ292
8330292323Mầm non Tân Dân292
8430292324Mầm non Duy Tân292
8530292325Mầm non Hoành Sơn292
8630292326Mầm non Minh Tân 1292
8730292327Mầm non Hoa Sen292
 
Bản quyền thuộc về trường Trung học cơ sở TT Kinh Môn
Địa chỉ: Phố Cộng Hòa - TT Kinh Môn - Kinh Môn - Hải Dương - Điện thoại 03203829433 - Email:thcsthitrankinhmon@gmail.com
Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Bích Ngọc